هنر و تجربه:همزمان با برگزارى سى و چهارمین جشنواره فیلم فجرپنج فیلم ایرانی در سالن کلاب اتوال پاریس به نمایش در آمدند.

این رویداد به همت سازمان سینمایی و رایزنی جمهوری اسلامی ایران در پاریس و سازمان گردشگری و صنایع دستی از ۳۱ ژانویه تاچهارم فوریه برگزار شده است. طی این رویداد سالن کلاب اتوال پاریس میزبان فیلم‌های «من» به کارگردانی  سهیل بیرقی، «متولد ۶۵»ساخته مجید توکلی،«خانه اى در خیابان چهل و یکم» به کارگردانی حمید رضا قربانی، «احتمال باران اسیدى» ساخته بهتاش صناعی‌ها و «در دنیاى تو ساعت چند است؟»به کارگردانی صفی یزدانیان بوده‌است. از میان این فیلم ها سه  فیلم من،خانه‌ای در خیابان چهل و یکم ومتولد ۶۵ دربخش های مختلف جشنواره سی و چهارم فیلم فجر حضور دارند و دو فیلم احتمال باران اسیدی و در دنیای تو ساعت چند است نیز از تولیدات سال گذشته سینمای ایران هستند که در دوره سی و سوم جشنواره فیلم فجر شرکت داشتند. این رویداد از سوی تماشاگران فرانسوی مورد استقبال قرار گرفته و این سالن سینمایی که در خیابان شانزه لیزه قرار دارد،در این چند روز پذیرای بیش از٧٠٠ تماشاگر بوده‌است.