هنر و تجربه: جشنواره سی و چهارم فجر به نیمه رسیده است. با گذشت پنج روز از جشنواره فجر، چهره های سینمایی، فرهنگی، هنری و البته سیاسی زیادی برای دیدن فیلم ها به کاخ جشنواره یا همان برج میلاد آمده اند.  رویدادهای چند روز گذشته جشنواره را از دریچه دوربین مرور می کنیم.

عکس‌ها : یاسمن ظهورطلب ، خبرگزاری ایسنا