هنر و تجربه: در حالی که تنها فقط یک روز به پایان سی‌وچهارمین جشنواره فیلم فجر باقی مانده در زیر تصاویری از ضیافت قدردانی از نامزدهای بخش‌های مختلف، حضور هنرمندان در کاخ مردمی، حواشی جشنواره از قاب دوربین و سینماهای مردمی در روزهای برگزاری جشنواره فیلم فجر را مرور می‌کنیم.

 

عکس: یاسمن ظهورطلب