هنروتجربه: روزنامه سینما در شماره امروز(چهارشنبه ۲۸ بهمن) طی گفت‌وگوهایی با شهرام مکری و جعفر صانعی‌مقدم از اعضای شورای سیاست‌گذاری گروه هنروتجربه،به بررسی برگزاری جشنواره مستقل فیلم‌های هنروتجربه پرداخته است.

 

سینما