هنر و تجربه: برنامه گل‌ریزان برای تامین دیه محیط‌بان محکوم به قصاص لغو شد.

این برنامه قرار بود روز جمعه در ایوان شمس برگزار شود و عواید ناشی از فروش فیلم سینمایی «پرویز» با بلیت همت عالی، بصرف تامین دیه برای غلامحسین خالدی محیط‌بان منطقه دنا شود که  لغو شده است.

برچسب‌ها: