هنروتجربه: شورای پروانه نمایش خانگی با عرضه هفت فیلم در شبکه نمایش خانگی موافقت کرد.

شورای پروانه نمایش خانگی  دوم اسفند با حضور اکثریت اعضا برگزار شد و با عرضه هفت فیلم موافقت کرد. در میان این فیلم ها دو فیلم گروه هنروتجربه هم قرار دارد. «پنج تا پنج» به تهیه کنندگی سعید اسدی و به کارگردانی تارا اوتادی که بهار امسال در گروه هنروتجربه اکران شد و فیلم «زمناکو» به کارگردانی مهدی قربان پور و تهیه کنندگی محمد شکیبانیا  که در گروه هنروتجربه در حال اکران است. همچنین در این جلسه با عرضه دو عنوان فیلم کوتاه، سه عنوان فیلم خارجی و سه عنوان فیلم مستند نیز موافقت به عمل آمد.

در جلسه شورای پروانه ساخت ویدیویی، با صدور پروانه ساخت برای دو فیلم کوتاه، دو فیلم مستند و دو مجموعه مستند موافقت شد.