هنر و تجربه: طرف‌داران «ببر خیزان، اژدهای پنهان» (آنگ لی، ۲۰۰۰)از همان اولین لحظه‌ی مواجهه‌شان با دنباله‌ای که بر این فیلم ساخته شده است، هیجان‌زده نشدند. «ببر خیزان، اژدهای پنهان: شمشیر سرنوشت» درست مثل فیلم آنگ لی بر اساس مجموعه‌ای پنج‌بخشی به قلم وانگ دولو شکل گرفته است. اما بر خلاف بهره‌گیری از همان منابع و مصالح داستانی، اغلب طرف‌داران فیلم اول از تماشای این دنباله سرخورده شده‌اند و از آن با عنوان «پول‌خور» یاد می‌کنند.
مجموع نظرهای منتقدان هم چنگی به دل نمی‌زند و اغلب آن‌ها نیزنکته‌ی تحسین‌آمیزی در فیلم ندیده‌اند. در سایت معتبر «متاکریتیک» امتیاز میانگین ۵۱ از صد بر اساس نظر هشت منتقد برای فیلم به دست آمده است. آن‌چه منتقدان در مطالب‌شان درباره این فیلم به آن اشاره کرده‌اند، این است که فیلم یون ووپینگ (طراح صحنه‌های رزمی سرشناس) نتوانسته است یک بار دیگر همان جادوی فیلم آنگ لی را به دست بیاورد. برخی از منتقدان حتی با وجود توانایی‌های چشم‌گیر ووپینگ از همان ابتدا هم انتظاری از این پروژه نداشتند. گروهی از منتقدان هم می‌گویند این فیلم حتی به عنوان یک تجربه و اثر مستقل هم چیزی در چنته ندارد.
«ببر خیزان، اژدهای پنهان: شمشیر سرنوشت» که نه روز از اکرانش در چین می‌گذرد، دو روز است که در ایالات متحده روی پرده رفته است و قرار بر این بوده که در ده تا پانزده سینمای آی‌مکس هم به نمایش درآید.