هنر و تجربه: جدا شدن یا نشدن بخش هنرو تجربه از جشنواره فیلم فجر و برگزاری جشنواره مستقلی برای فیلم‌های هنروتجربه، با واکنش‌های متخلفی روبه رو شده استسایت هنر و تجربه در ادامه گفت‌و‌گوهایش با سینماگران و جویا شدن نظر آن‌ها درباره برگزاری جشنواره مستقل هنروتجربه، با جمال ساداتیان گفت‌وگوی کوتاهی انجام داده است.
این تهیه‌کننده با تجربه سینما که در جشنواره سی‌وچهارم فیلم فجر از اعضا هئیت داوران بود با اشاره به این‌که  فیلم‌های بخش سودای سیمرغ جشنواره فیلم فجر بیشتر برای عموم ساخته می‌شوند، اظهار کرد:«فیلم‌هایی که در جشنواره فیلم فجر حاضر هستند و به بخش سودای سیمرغ راه پیدا می‌کنند، از نظر محتوا و موضوع شرایط متفاوتی را با آثار بخش هنروتجربه دارند و بهتر است آثار در ژانر و گروه خودشان مورد ارزیابی قرار گیرند.»
تهیه کننده«سایه روشن» در ادامه با تاکید بر اینکه فیلم‌های هنروتجربه ساختار متفاوتی دارند، عنوان کرد:«این گروه هرچقدر هم گسترده شود، باز هم مخاطب خاص خودش را دارد و سینمای ما با آثاری که برای مخاطب عام جذابیت دارند، نجات پیدا می‌کند.»
ساداتیان با اشاره به اینکه برگزاری جشنواره مستقل برای این فیلم‌ها اتفاق خوبی است، اضافه کرد:« برگزاری جشنواره‌های مستقل شرایط متفاوتی با جشنواره فیلم فجر دارند ، در این جشنواره‌ها حتما بعد از اینکه برگزیدگان معرفی می‌شوند، توجه‌ها به این ژانر هم جلب می‌شود و مردم می‌خواهند بدانند در این بخش از سینمای ایران چه خبر است.»
او در ادامه همچنین با بیان اینکه حضور ژانرها مختلف در جشنواره فیلم فجر باعث ضایع شدن حق برخی می‌شود، اظهار کرد: «وقتی جشنواره‌هایی باشد که آثار را به شکل تخصصی و در گونه خودشان مورد ارزیابی قرار دهد، حق کسی هم ضایع نمی‌شود و توجه مخاطبان و تماشاگران بالقوه را به انواع فیلم‌ها جلب می‌کند . از طرفی برگزاری هر دو سه ماه یک‌بار جشنواره در کشور و در دیگر شهرها هم توجه مردم را به سینما جلب می‌کند و هم شور و نشاطی را در سینما به وجود می‌آورد.»
این تهیه کننده در پایان درباره نحوه برگزاری جشنواره مستقل هنر و تجربه نیز تاکید کرد:« به هر حال برگزاری هر جشنواره‌ای نقاط قوا و ضعف خودش را دارد که حتما بعد از یک بار برگزاری و همچنین تهیه آیین‌نامه‌ای برای آن می‌توان نقطه ضعف‌ها را به حداقل رساند.»