هنروتجربه: شبکه مستند سیما در بیست و چهارمین قسمت از مجموعه «گنجینه» مستندهای «نان بلوچی» ساخته ابراهیم مختاری و «دو راه حل برای یک مساله» ساخته عباس کیارستمی را پخش می‌کند.

برنامه گنجینه که روزهای چهارشنبه از شبکه مستند سیما پخش می‌شود، به نمایش مستندهای برگزیده دهه‌های چهل و پنجاه و شصت اختصاص دارد. بعضی از این آثار برای اولین بار است از تلویزیون پخش می‌شوند و بعضی دیگر مورد مرمت قرار گرفته‌اند. این برنامه این هفته «نان بلوچی» ساخته ابراهیم مختاری در سال ۶۰ را روی آنتن می‌فرستد؛ مستندی درباره اهالی روستای گلمورتی در ناحیه دلگان بلوچستان که کشاورزی تنها امکان زندگی آن‌ها است. فیلم با دروی گندم آغاز می‌شود و با آمدن خان به دِه و برداشت خرمن به پایان می‌رسد. در طول این دوره،شرایط روستاییان از نظر بهداشت، ارتباطات، تغذیه و نظام کشاورزی بررسی می‌شود.

در ادامه این قسمت «گنجینه»، «دو راه حل برای یک مساله» ساخته عباس کیارستمی در سال ۵۴ پخش می‌شود؛ این فیلم درباره دارا است که کتاب نادر هم‌کلاسی‌اش را قرض گرفته است. وقتی آن را پس می‌دهد نادر می‌بیند کتاب پاره شده‌است. نادر هم کتاب دارا را پاره می‌کند و بین‌شان دعوا می‌شود. داستان یک بار دیگر تکرار می‌شود این بار نادر کتاب را به دارا نشان می‌دهد و می‌گوید کتابش پاره شده‌است، دارا پارگی کتاب او را با چسب می‌چسباند.

مجموعه «گنجینه» ساعت۲۱  روز چهارشنبه ۱۲ اسفند از شبکه مستند سیما پخش می‌شود.