هنر و تجربه: با تعلق گرفتن جایزه اسکار بهترین فیلم به «کانون توجه» (تام مک‌کارتی) و توجه بیش‌تر افکار عمومی به این فیلم در سراسر جهان، شاید طبیعی بود که انتظار داشته باشیم کلیسای کاتولیک (به‌خصوص واتیکان) موفقیت(های) این فیلم را تقبیح کند.
فیلم تام مک‌کارتی نگاه انتقادی تندوتیزی در خصوص اعمال و رفتارهای مقامات کلیسا در سال‌های اخیر، از جمله پرونده‌های متعدد پیرامون سوءاستفاده‌های جنسی، دارد و به گونه‌ای با این سوژه و مضامین مواجه شده است که موافقان زیادی دارد .
در این شرایط، واکنش روزنامه رسمی واتیکان، ستایش پیام فیلم بوده است. روزنامه «رومن آبزرور» (L’Osservatore Romano) در شماره امروزش از این تیتر استفاده کرده است: «این فیلم ضدکاتولیک نیست.» در ادامه هم مطلب چنین آغاز می‌شود: «این فیلم ضدکاتولیک نیست چون موفق می‌شود شوک و درد عمیق یک مواجهه‌ی صادقانه با این واقعیت‌های مهیب را به دیگران منتقل کند.»
البته به طور طبیعی، روزنامه به این نکته هم اشاره کرده که فیلم همه واقعیت‌ها را عرضه نکرده است و تلاش‌ها و «مبارزه‌های سرسختانه و بلندمدت» پاپ بندیکت شانزدهم علیه کشیش‌های خاطی در فیلم‌نامه اسکاری تام مک‌کارتی و جاش سینگر از قلم افتاده است.

برچسب‌ها: