هنروتجربه: علیرضا تابش با صدور حکمی محمدرسول صادقی را به سمت مشاور مدیرعامل و مدیر ارتباطات و اطلاع رسانی بنیاد سینمایی فارابی منصوب کرد.

 در متن حکم مدیر عامل بنیاد سینمایی فارابی برای انتصاب صادقی آمده است: «نظربه شایستگی، توانایی و تجارب جنابعالی در امور رسانه ای و فرهنگی به موجب این حکم به عنوان مشاور مدیرعامل و مدیر ارتباطات و اطلاع رسانی بنیاد سینمایی فارابی منصوب می شوید. اهتمام ویژه نسبت به انجام وظایف و ماموریت های محوله از جمله اطلاع رسانی و انعکاس شفاف و دقیق برنامه و فعالیت های بنیاد، تعامل سازنده با کلیه رسانه ها و فعالان عرصه سینما و همچنین ارتقای فرهنگ درون سازمانی بنیاد از اهم مسئولیت های جنابعالی به شمار می آید. انشاءالله با توکل و جدیت، بهره گیری از دانش و تجربه صاحب نظران و همراهی معاونان، مدیران و همکاران بنیاد، این امر به نحو مطلوب تحقق یابد.»

محمدرسول صادقی از ۱۵ شهریورماه ۹۲ تا ۱۵ اسفند۹۴ مشاور رسانه ای و مدیر روابط عمومی سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود.