هنر و تجربه: دو سینمای گروه هنروتجربه، سینما فرهنگ در تهران و پرشین کرج روز اول فروردین تعطیل هستند.

این دو سینما اولین روز سال را تعطیل اعلام کرده‌اند اما در باقی ایام نوروز به نمایش فیلم‌ها ادامه می‌دهند. سایر سینماهای نمایش دهنده فیلم‌های گروه هنر و تجربه روز اول فروردین به نمایش فیلم‌ها می‌پردازند.