هنرو تجربه: حلول سال ۱۳۹۵ بر تمام ایرانیان و فارسی‌زبانان جهان ایرانی مبارک‌باد.