هنر و تجربه: فیلمنامه «احتمال باران اسیدی» در فهرست صدکتاب پرفروش سال ۹۴ قرار گرفت.

به گزارش شهرکتاب آنلاین، فیلمنامه «احتمال باران اسیدی» نوشته بهتاش صناعی ها و مریم مقدم در بین صد کتابی قرار گرفته است که در بین آثار عرضه شده در شهرکتاب بیشترین مخاطب را داشته اند.

فیلمنامه «احتمال باران اسیدی» در سی و سومین جشنواره فجر برنده بهترین فیلمنامه در بخش نگاه نو شد و در نهمین جشن منتقدان سینمایی نیز نامزد دریافت جایزه بهترین فیلمنامه بود. اکران «احتمال باران اسیدی» در سینماهای گروه هنر و تجربه هم‌چنان ادامه دارد.