هنر و تجربه: اولین گزارش از روند درمانی عباس کیارستمی منتشر شد.

به گزارش کانال که برای انعکاس اخبار درمان عباس کیارستمی  راه اندازی شده است، سخنگوی تیم پزشکی عباس کیارستمی در نخستین گزارش پزشکی از روند درمانی ایشان اعلام کرد: «دومین جراحی کیارستمی با موفقیت به انجام رسیده و عفونت تا حدود زیادی برطرف شده است. تیم پزشکی مشتمل بر متخصصان عفونی، جراحی، بیهوشی و مغز و اعصاب موفق شده‌اند تا وضعیت این فیلم‌ساز برجسته را ثابت نگه دارند.»

نماینده وزارت بهداشت در بیمارستان حضور دارد و ضمن نظارت بر روند درمانی گزارش مکتوب و روزانه را در اختیار وزارت بهداشت قرار می‌دهد. تیم پزشکی امیدوارند که تا فردا اخبار خوبی از روند بهبودی فیلم‌ساز برنده نخل طلایی جشنواره کن را با توجه به نحوه عملکرد ساختار فیزیولوژیک در اختیار رسانه‌ها قرار دهند.

برچسب‌ها: