هنر و تجربه: در بزرگ‌ترین تحلیل و بررسی که روی دیالوگ‌های فیلم‌ها با موضوع سن‌وسال و جنسیت انجام شده است و در آن تقریباً در دو هزار فیلم‌نامه این موضوع‌ها خط به خط بررسی شده‌اند، حقایق جالب توجهی به دست آمده است. این تحقیقات با هدف پاسخ‌گویی و کاوش هرچه بیش‌تر در مضمون غالب این سال‌ها یعنی «تفوق مردان سفیدپوست در نقش‌های سینمایی» توسط هانا اندرسن و مت دنیلز انجام شده است.

کاوش اندرسن ودنیلز در شماری از فیلم‌نامه‌های مختلف از جمله آثار والت دیزنی هم به اطلاعات جدیدی رسیده است و هم بعضی از ادعاهای مربوط به این آثار و این حوزه را تأیید کرده‌اند. از جمله این‌که در۲۲ فیلم از ۳۰ فیلم دیزنی، دیالوگ‌های شخصیت‌های مذکر غالب هستند ولو این‌که شخصیت‌های اصلی‌شان مؤنث باشند، مانند «مولان» که در آن اژدهای پشتیبان مولان پنجاه درصد بیش از او دیالوگ دارد.

در حالت کلی‌تر در ۲۲درصد از فیلم‌های آمریکایی، بازیگران زن دیالوگ‌های بیش‌تری دارند.اما آمار عجیب‌تر این است که وقتی زنان دو نقش از سه نقش اصلی فیلمی را بر عهده دارند (که در ۱۸درصد موارد چنین اتفاقی افتاده است) باز هم در ۸۲درصد فیلم‌ها دیالوگ‌های شخصیت‌های مذکر بیش‌تر است!

منبع: ایندی‌وایر