هنروتجربه:«مخاطب در راس هرم اهمیت در سینما است».

شهاب حسینی در برنامه «هفت» ۳ اردیبهشت ۹۴ که بخشی از آن به فیلم «چهارشنبه» به کارگردانی سروش محمدزاده اختصاص داشت با تاکید براین نکته ادامه داد:«در سینمای ما گاهی این هرم را برعکس تلقی می‌شود. برخی از فیلم‌سازها این‌گونه تلقی می‌کنند که اگر فیلمی بسازند که منتقدان برایش کف و سوت بزنند اما مردم توجهی نکنند، افتخار است. در صورتی که به نظرم این آب در هاون کوبیدن است».

به گزارش سینما سینما ،شهاب حسینی بازیگر فیلم چهارشنبه درباره گروه هنروتجربه هم گفت:«امروز می‌بینیم جوانی مثل سعید روستایی  با فیلمش تمام سیمرغ‌ها را درو می‌کند. به نظر من همه فیلم‌سازهای جوان به گونه‌ای دست به هنر و تجربه می‌زنند. این معنای هنر و تجربه است. بنابراین تعاریفی مثل مجوز ویدئویی و سینمایی از اساس غلط است. هر فیلمی که خوب و شایسته اکران است باید برود و اکران شود».

او ادامه داد:«سیاست‌گذاران اکران عادی وقتی تمام تلاش و دغدغه‌شان بر این است که فیلم بفروش است یا خیر؟ دیگر حرفی نمی تواند زد. دوست عزیز من! «هنروتجربه» برای سینمای ملی حکم تیم امید را برای تیم ملی دارد. اگر به دنبال آینده سینما هستیم باید به نگاه تازه و جوان توجه کنیم».

برچسب‌ها: