هنروتجربه: سانس تالار مهر شیراز در روزهای ماه مبارک رمضان تغییر کرد.

تالار مهر شیراز که فیلم‌های هنروتجربه درآن به طور مرتب اکران می‌شود، در روزهای ماه رمضان آخرین سانس خود را تغییر داده است. آخرین ساعت نمایش فیلم‌ها در این سینما، ساعت ۲۰ بوده است که در این ماه  به ساعت ۲۱ منتقل شده است. علاقه‌مندان به تماشای فیلم‌های هنرو تجربه در روزهای ماه مبارک رمضان می‌توانند فیلم‌های این گروه سینمایی را در ساعت ۲۱ به تماشا بنشینند.