هنروتجربه: دومین نشست مدرسه ملی سینمای ایران با موضوع «آسیب‌شناسی آموزش دانشگاهی سینما در ایران» برگزار می‌شود.

این سلسله نشست‌ها به پژوهش هایی اختصاص دارد که با نظارت دفتر مطالعات سازمان امور سینمایی و همکاری مدرسه ملی سینمای ایران و دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ با رویکرد میان رشته‌ای انجام گرفته است. در این نشست که براساس پژوهشی با همین عنوان نوشته فرشاد عسگری کیا عضو هیات علمی دانشگاه سوره برگزار می‌شود، احمد الستی عضو هیات علمی دانشگاه تهران، امیرحسن ندایی عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، مهدی رحیمیان عضو هیات علمی دانشکده صدا و سیما و حمید دهقانپور عضو هیات علمی دانشگاه هنر به نمایندگی از دپارتمان‌های دانشگاه‌های مختلف سینمایی در کشور درباره مسایل مربوط به آموزش دانشگاهی سینما در ایران به بیان دیدگاه‌های خود می‌پردازند.
این نشست که ورود به آن برای عموم آزاد است با اجرای رامتین شهبازی از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰ روز دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۵ در محل مدرسه ملی سینمای ایران برگزار می‌شود.