هنروتجربه: نتیجه اولیه پرونده پزشکی عباس کیارستمی چهارشنبه ۳۰تیر اعلام می‌شود.

 ایرج حریرچی (سخنگوی وزارت بهداشت) از اعلام نتیجه اولیه پرونده پزشکی عباس کیارستمی در ۳۰ تیرماه خبر داده‌است:«چهارشنبه هفته جاری (۳۰تیر) جلسه‌ای با حضور دوستان نظام پزشکی و نمایندگانی از وزارت بهداشت تشکیل و نتیجه اولیه پرونده ارائه می‌شود.گروه پزشکی اعلام کردند ما مراحل مختلف درمان و نحوه درمان را توضیح داده‌ایم، اما اینکه آیا در مراحل حاد بیماری و درمان جزئیات به دقت گفته شده یا نه را سازمان نظام پزشکی بعد از تشکیل جلسات‌شان اعلام می‌کند.»

حریرچی در مورد تاثیرگذاری پرونده مرحوم کیارستمی در فضای بد ایجاد شده بین پزشکان و هنرمندان، گفت: «بین گروه‌های ارائه‌کننده خدمات بهداشتی و درمانی و سایر اقشار جامعه هم‌چنین بین خود گروه‌های ارائه‌کننده خدمات بهداشتی و درمانی شامل پزشکان، پرستاران، پیراپزشکان و دیگر گروه‌ها باید احترام متقابل باشد تا به اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی لطمه‌ای وارد نشود. خوشبختانه جو گسترده‌ای در این زمینه نیست ولی همین میزان فضای نامناسب میان پزشکان و هنرمندان ضرر داشته و دودش به چشم همه می‌رود.»

سخنگوی وزارت بهداشت هنرمندان و مردم را دعوت به خویشتن‌داری کرد: ا«ظهارات افراد باید مبتنی بر شواهد و به صورت علمی باشد. ما رسیدگی به این پرونده را به صورت دقیق مدنظر قرار داده و جهت تنویر اذهان عمومی اقدام می‌کنیم.»