هنروتجربه: نشست نقد و بررسی فیلم سینمایی «ممیرو» که قرار بود روز دوشنبه اول شهریور در اصفهان برگزار شود، لغو شد.

نشست نقد روز دوشنبه اول شهریور فیلم «ممیرو» در اصفهان به علت تداخل با برنامه فیلم‌برداری فیلم جدید هادی محقق کارگردان ممیرو، برگزار نمی‌شود و به زمان دیگری موکول  شد.

برچسب‌ها: