هنروتجربه: نشست نقد و بررسی مستندهای «شاعران مشروطه» و «شهرآشوب» هردو از ساخته‌های امیر فرض‌اللهی روز دوشنبه ۲۹ شهریور در اصفهان برگزار می‌شود.

سالن سینماسوره اصفهان روزهای دوشنبه هر هفته میزبان جلسات نقد و بررسی فیلم‌های به نمایش درآمده در گروه هنروتجربه است و این هفته برنامه به دو مستند «شاعران مشروطه» و «شهرآشوب» اختصاص پیدا می‌کند. در این جلسه ابتدا از ساعت ۱۷ فیلم‌ها برای علاقه‌مندان به نمایش درمی‌آید و سپس از ساعت ۱۹ حاضرین می‌توانند سوالات و نظرات خود را با امیر فرض‌اللهی کارگردان مطرح کنند.

«شاعران مشروطه» فیلمی درباره نخبگان، شاعران و روزنامه‌نگاران مبارز دوره مشروطه است.«شهر آشوب» دیگر مستند امیر فرض‌اللهی که از دوم تیرماه در گروه هنروتجربه اکران شده‌است نیز به واکاوی ریشه‌های پشت‌نویسی بر ماشین‌ها در تاریخ ادبیات و فرهنگ عامه ایران می‌پردازد.