هنروتجربه : آیین دیدار فیلم «سرزمین رها» ساخته فرهاد مهرانفر شامگاه چهارشنبه ۲۶ آبان در موزه سینما برگزار شد.در این مراسم هنرمندانی چون محمدعلی نجفی،محمدعلی سجادی، حسین محجوب، محمدعلی طالبی ،مهدی میامی ، داود خیام، ابوالحسن داودی، بیتا منصوری، خسرو معصومی، ابوالفضل جلیلی، اصغر هاشمی، وحید موسائیان ، فرید فرخنده کیش و… حضور داشتند.