هنروتجربه: شهرام مکری معتقد است که تعداد جشنواره‌های سینمایی در کشور ما محدود است و در همین راستا می‌گوید: «در همه جای دنیا جشنواره‌های موضوعی به شکل‌های مختلف برگزار می‌شوند، برعکس اینکه همه می‌گویند در ایران تعداد جشنواره‌ها زیاد است، اینطور نیست و به نسبت کشورهای دیگر تعداد جشنواره‌های ما کم است.»

به نقل از روابط عمومی جشنواره سلامت، مکری می‌گوید مشکل اصلی جشنواره‌های سینمایی در ایران این است که فیلم‌های مختلف در همه جشنواره‌ها تکرار می‌شوند. او در همین خصوص ادامه می‌دهد: «مثلا در اسپانیا در شهرهای مختلف آن در سال، بیش از ۱۵۰ عنوان جشنواره برگزار می‌شود. بنابراین به نسبت کشورهای دیگر در ایران تعداد جشنواره‌هایمان کم است اما مشکل این است که جشنواره‌ها در ایران کمتر شکل بین‌المللی می‌گیرند به همین دلیل هم فیلم‌ها در جشنواره‌های مختلف داخلی تکرار می‌شوند.»

کارگردان «ماهی و گربه»، «هجوم» و «اشکان، انگشتر متبرک…» با اشاره به جشنواره فیلم سلامت می‌گوید: «این جشنواره موضوعش طوری است که می‌تواند برای کل جامعه مفید باشد و شامل طیف گسترده‌ای می‌شود که سلامت روان، روح زندگی و جسمانی را زیر پوشش می‌گیرد به همین دلیل هم جذاب است. هر جشنواره‌ای اعتبارش را از هیات انتخاب، داوری و مخاطبانش بدست می‌آورد و جشنواره فیلم سلامت سال گذشته از گروه ستادی خوبی برخوردار بود و امسال بهتر است تا مسیرش در جهت جذب مخاطب باشد.»

او در پایان درخصوص برگزاری این جشنواره می‌گوید: «نفس برگزاری جشنواره دعوت مردم به محیط‌های جمعی مانند سینما برای بهترکردن اوقات فراغت آنها است. بنابراین جشنواره فیلم سلامت که مسیرش به سمت بهبود سلامت است، فرصت دارد تا چند برابر روی سلامت جسم و روح تاثیرگذار باشد.»