هنر و تجربه: با استقبال قابل توجه مخاطبان از فیلم «سینما نیمکت» ساخته محمد رحمانیان و با مساعدت شورای صنفی نمایش، پردیس‌های سینمایی زندگی و ملت نیز به اکران این ساخته محمد رحمانیان می‌پردازند.

به گزارش روابط عمومی گروه هنروتجربه، از امروز ۲۷ بهمن پردیس سینمایی زندگی و از یک‌شنبه هفته آینده، پردیس سینمایی ملت به اکران این فیلم خواهند پرداخت. پیش از این فیلم در سه دوره زمانی ده روزه در سه سینمای چارسو، کورش و فرهنگ نمایش داده شده است.

«سینما نیمکت» دومین تجربه سینمایی محمد رحمانیان و اولین فیلم بلند او در ایران است. ماجرای فیلم در سال های میان ۱۳۶۲ تا ۱۳۷۱ و در دوران ممنوعیت ویدئو می‌گذرد . مردی نشسته بر یک نیمکت در حاشیه شهرهای بزرگ، فیلم‌های برتر تاریخ سینما را برای مردم اجرا می‌کند. به تدریج نمایش آن‌ها به یک نمایش گروهی بدل می‌شود.