هنر و تجربه: جوایز انجمن نویسندگان، شب گذشته برگزار شد و برندگانش را اعلام کرد، اما طبق انتظار حال‌وهوای مراسم به‌شدت سیاسی بود و ریاست‌جمهوری دانلد ترامپ در کانون توجه قرار داشت. در این میان الیور استون که به منظور دریافت جایزه لورِل در مراسم حاضر شده بود، در پیام پر شور و حرارتش به فیلم‌سازان جوان دست به انتقاد تندوتیزتری از هر دو جناح سیاسی آمریکا زد. استون پس از معرفی توسط جیمز وود، به فیلم‌س%D