هنروتجربه: یکشنبه یکم اسفند ماه شورای پروانه نمایش خانگی که با حضور اکثریت اعضا برگزار  و با عرضه فیلم‌ «باز هم سیب داری» به تهیه‌کنندگی حمیدرضا آشتیانی پور و کارگردانی بایرام فضلی موافقت شد.

«گیتا» به تهیه‌کنندگی مجید شیخ انصاری و کارگردانی مسعود مددی، «لاک قرمز» به تهیه کنندگی سید جمال سیدحاتمی و کارگردانی مشترک ابراهیم و محمدرضا طالش مجیدی، «دیرین دیرین و پیام های بهداشتی» قسمت ۱و۲ به تهیه کنندگی محمد ابوالحسنی و کارگردانی علی درخشی، «اجباری» به تهیه‌کنندگی رضا رخشان و کارگردانی سید حمیدرضا رفائی و «سایبان» به تهیه کنندگی سید علیرضا هدایتیان و کارگردانی رضا کاویانی، فیلم‌های دیگری بودند که در این جلسه با صدور پروانه نمایش خانگی آن‌ها موافقت شد.

همچنین در این جلسه با عرضه ۶ عنوان فیلم خارجی، ۶ عنوان فیلم مراکز فرهنگی و جشنواره‌ها و یک عنوان فیلم مستند و آموزشی موافقت شد.