هنر و تجربه: در سال ۲۰۱۷ که ظاهراً قرار است برای سینماهای چین پرفرازونشیب باشد، سینماهای آی‌مکس تا این‌جای کار با افتی سیزده درصدی در کسب درآمد مواجه شده‌اند و این در حالی است که رکورد تازه‌ای برای احداث سالن‌های آی‌مکس به ثبت رسیده است. طبق آمار و ارقام منتشرشده از سوی کمپانی تحت نظر «IMAX Corp.» درآمدی حدود ۳۷ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار اعلام شده است که در قیاس با سال ۲۰۱۵ افتی سیزده درصدی را نشان می‌دهد؛ سالی که درآمدهای این گروه سینمایی با رقمی حدود ۱۱۹ میلیون دلار، هفت درصد رشد کرد؛ تازه با وجود کاهش هفت درصدی ارزش واحد پول چین در قیاس با دلار آمریکا در آن سال.

تعداد سینماهای آی‌مکس چین در پایان سال ۲۰۱۶ به ۴۰۷ سالن تجاری رسید که در سال ۲۰۱۵ تعدادشان ۲۹۰ واحد گزارش شده بود. در این خصوص، کمپانی مورد اشاره از سفارش ۲۳۸ پرده جدید خبر داده است؛ رقمی که در مقایسه با دو سال گذشته هم رشد داشته است. به هر حال تا پایان سال ۲۰۱۷، ۱۲۰ پرده‌ی آی‌مکس دیگر هم راه‌اندازی خواهند شد.

ریچ گلفوند رییس گروه سینمایی آی‌مکس چین در تماس تلفنی چندنفره‌ای با تحلیلگران مالی به پتانسیل موجود اشاره کرد و گفت: «ما هنوز جای پیشرفت بسیار زیادی را در سینماهای چین می‌بینیم.» وی در ادامه هم اظهار امیدواری کرد که سینمای چین همین امسال شاهد جبران این وضعیت و کسب درآمدهای بیش‌تر در گیشه خواهد بود.

ورایتی •