هنروتجربه: در هشتاد و نهمین دوره جوایز اسکار از عباس کیارستمی هم یاد شد.

در ویدئویی که به مناسبت درگذشتگان سال و یادبودها در جریان برگزاری هشتادونهمین دوره جوایز سینمایی اسکار در سالن مراسم پخش شد، تصویری از عباس کیارستمی، کارگردان نامدار ایرانی نیز وجود داشت.

عباس کیارستمی کمی پیش از درگذشت در فرانسه، برای عضویت در شاخه کارگردانی آکادمی اسکار دعوت شده بود.