هنروتجربه- کامبیز حضرتی: کاوه ابراهیم‌پور کارگردان فیلم «یحیی سکوت نکرد» تصمیم اخیر شورای صنفی نمایش را به اختصاص سالن دو سینما فرهنگ به اکران فیلم‌های عمومی و خارج کردن از چرخه سالن‌های گروه هنروتجربه را آغاز حرکتی برای تعطیلی گروه هنروتجربه و به حاشیه راندن آن می‌داند.

کاوه ابراهیم پور کارگردان فیلم سینمایی «یحیی سکوت نکرد» با اشاره به این‌که سینما فرهنگ نقش مهمی در چرخه اکران فیلم‌های سینمایی گروه هنروتجربه دارد، در گفت‌وگو با سایت هنروتجربه درباره اهمیت این سالن توضیح می‌دهد:«سالن شماره دو سینما فرهنگ یکی از چهار پنج سالن خوب و ممتاز گروه هنروتجربه است و به دلیل عمومی بودن اهمیت زیادی دارد. سالن‌های سینما تک خانه هنرمندان و یا موزه سینما در اصل محلی عمومی و مردمی برای نمایش فیلم‌های این گروه سینمایی نیست. چرا که مراجعه‌کنندگان آن بیشتر از بین مخاطبان خاص سینما هستند اما سالن سینما فرهنگ تنها محل عمومی و یکی از بهترین سینماهای هنر وتجربه در تهران بود.»

این فیلم‌ساز جوان اضافه می‌کند: «نمی‌دانم شورای صنفی نمایش با این بی‌عدالتی آشکار چه هدفی دارد؟ چرا آن‌ها چنین تصمیمی گرفته‌اند؟ گروه هنروتجربه با توجه به محدودیت‌ها و حمایت‌هایی که از فیلم‌سازان و فیلم‌های برجسته داشته نیازمند حمایت بیشتر و پر وبال پیدا کردن دامنه فعالیت‌های آن است. امیرحسین علم الهدی دبیر شورای سیاستگذاری گروه سینمایی هنروتجربه باید در مقابل این اقدام بایستد و فیلمسازان نیز باید از او او حمایت کنند.»

او با اشاره به این‌که سالن سینمایی در حیات فیلم‌های هنر وتجربه اثرگذار است عنوان می‌کند: «زمانی که فیلم من در گروه هنر و تجربه اکران شد ما در تهران هشت سالن سینمایی داشتیم که تعداد بسیار محدودی بود اما وقتی می‌شنوم همین تعداد محدود را هم می خواهند از هنر و تجربه بگیرند ناراحت می‌شوم. به نظر من گرفتن سالن شماره دو سینما فرهنگ از این گروه سینمایی برنامه‌ریزی برای نابودی هنر وتجربه است. با این تصمیم و گرفتن سینما فرهنگ گروه هنر وتجربه به حاشیه رانده می‌شود و آغاز تعطیلی آن کلید می‌خورد.»

او با اشاره به این‌که سینمای بدنه جایگاه خودش را دارد و از سینمای هنری متفاوت است می‌گوید: «مگر فروش فیلم‌های سینما پایین آمده که قرار است از طریق گرفتن سینما فرهنگ آن را جبران کنند؟ تعطیل کردن و مقابله با فعالیت‌های هنر وتجربه از گرفتن همین یک سینما آغاز می‌شود و نباید در برابر این اتفاق سکوت کرد. چه کسی گفته که سینمای هنر وتجربه به سالن نیاز ندارد و اکران آن طولی است؟ من یادم هست که در زمان نمایش فیلم «یحیی سکوت نکرد»  ما اکران فوق العاده‌ای در سینما آزادی داشتیم که حوزه هنری آن را دریغ کرد اما سینما فرهنگ سینمایی  متعلق به سازمان سینمایی است و درست نیست که از هنر و تجربه گرفته شود. این گروه سینمایی در رشد و نمایش دادن سینمای متفاوت نقش به‌سزایی داشته است.»