هنروتجربه: ژان‌کریستف بوبیا نماینده یونی فرنس فرانسه با مسئولان گروه هنروتجربه دیدار کرد.

نماینده یونی فرنس فرانسه ژان‌کریستف بوبیا با حضور در دفتر گروه هنروتجربه با امیرحسین علم‌الهدی مدیر اجرایی و دبیر شورای سیاست‌گذاری گروه سینمایی هنروتجربه، جعفر صانعی‌مقدم عضو شورای سیاستگذاری هنروتجربه و الهه گودرزی مدیر امور بین‌الملل این گروه دیدار و تبادل نظر کرد.

به گزارش بخش بین الملل، در این دیدار ضمن معرفی فعالیت‌های گروه سینمایی هنروتجربه، درباره همکاری‌های متقابل برای نمایش فیلم در جهت توسعه و پیشرفت سینمای هنروتجربه در هر دو کشور مذاکراتی انجام شد. بوبیا نیز از تمایل کشور خود برای همکاری با ایران سخن گفت و اظهار امیدواری کرد که همکاری بین این دو گروه در آینده نزدیک آغاز شود•