هنروتجربه: آمار دقیق فروش فیلم‌های گروه سینمایی هنروتجربه از سال ۱۳۹۳تا ۱۳۹۵ اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی گروه هنروتجربه  فروش فیلم‌های این گروه تنها با در اختیار داشتن یک درصد از مجموع ظرفیت نمایش سینمای ایران از مهر ۱۳۹۳ تا پایان ۱۳۹۵ به صورت کامل  ۴۴،۳۳۵،۶۲۲،۴۸۸ ریال بوده است. در مجموع ۷۱۹،۱۶۷ مخاطب در ۲۷۷۵۲ سانس به تماشای فیلم‌های گروه هنروتجربه رفته‌اند. فروش فیلم‌های سینمایی این گروه ۴۱،۱۱۲،۷۴۷،۹۹۰ ریال بوده است و ۶۶۵۰۶۲ نفر در ۲۴۱۵۵ سانس به تماشای فیلم‌های گروه هنروتجربه رفته‌اند.
فیلم‌های مستند در این گروه ۲،۷۸۱،۴۱۸،۵۰۰ فروش داشته‌اند. ۴۴۹۱۶ نفر در ۲۳۵۹ سانس به تماشای فیلم‌های این گروه رفته‌اند.
فیلم‌های کوتاه در این گروه ۴۲۷،۰۵۱،۴۹۸ ریال فروش داشته‌اند و ۸۹۵۲ نفر مخاطب در ۱۲۰۳ سانس به تماشای این فیلم‌ها رفته‌اند.
فیلم‌های انیمیشن در این گروه ۱۴،۴۰۴،۵۰۰ریال فروش داشته‌اند و ۲۳۷ مخاطب در ۳۵ سانس به تماشای این فیلم‌ها رفته‌اند.

هنروتجربه

آمار تفکیکی

از ۴۱،۱۱۲،۷۴۷،۹۹۰ ریال فروش کلی فیلم‌های سینمایی گروه هنروتجربه ،۳۰،۶۴۲،۰۳۸،۰۰۰ ریال متعلق به اکران اول بوده است و ۶۳۶،۵۱۳،۰۰۰ ریال متعلق به فیلم‌‌های اکران دوم بوده است. ۹،۳۴۴،۷۴۹،۹۹۰ ریال متعلق به اکران همزمان بوده است و ۴۸۹،۴۴۷،۰۰۰ ریال متعلق به اکران فیلم خارجی بوده است.
گفتنی است درروزهای آینده فروش فیلم‌های گروه هنروتجربه به تفکیک هر فیلم اعلام خواهد شد.

هنروتجربه با دراختیار داشتن حدود یک درصد از ظرفیت نمایش سینمای ایران به چنین آماری دست یافته است .  این گروه در ابتدا تنها  ۸۰۰ صندلی و اکنون ۱۴۰۰ صندلی از ۱۴۰ هزار صندلی سینمای ایران برای نمایش در اختیار دارد.