هنروتجربه: جدول آمار تماشاگران و فروش فیلم‌های بلند سینمایی گروه هنروتجربه طی دو سال اخیر به تفکیک فیلم‌ها منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی گروه هنروتجربه، دراین جدول آمار فروش، تعداد تماشاگران وسانس‌های فیلم‌های ایرانی و خارجی اکران شده در سینماهای گروه هنروتجربه در دوسال اخیر مشخص شده است.بر اساس این آمار، فیلم «ماهی و گربه» با فروشی بیش از ۶۳۰ میلیون تومان صدر نشین این جدول است و فیلم‌های «پرویز» و «خواب تلخ» با فروشی نزدیک به ۲۴۵ میلیون تومان در رده‌های بعدی قرار دارند. «ایستاده درغبار»، «فروشنده»، «لانتوری»، «چهارشنبه»، «اعترافات ذهن خطرناک من»، «نفس» و «احتمال باران اسیدی» در رده‌های بعدی این جدول قرار گرفته‌اند. تعداد کل صندلی‌هایی که به سینماهای گروه هنروتجربه اختصاص یافته ۱۵۰۰ صندلی است که معادل یک وسه دهم درصد از کل صندلی‌های سینماهای کشور محسوب می‌شود.

در روزهای آینده جدول فروش فیلم‌های مستند وانیمیشن و کوتاه اعلام می‌شود•

جدول فروش