هنروتجربه: همزمان با فرا رسیدن ایام ماه مبارک رمضان سانس‌های  نمایش فیلم‌های گروه سینمایی هنروتجربه در خانه هنرمندان تغییر زمانی پیدا می‌کند.

قرار است در ایام ماه رمضان فیلم‌های هنروتجربه در خانه هنرمندان ، سانس‌های ۱۷، ۱۹، ۲۱  و ۲۳  نمایش داده شوند. سانس های قبلی فیلم‌های این گروه  ۱۵، ۱۷، ۱۹ و ۲۱   بود .