هنروتجربه: نشست نقد و بررسی فیلم مستند «دیپلماسی شکست ناپذیر آقای نادری» ساخته بهتاش صناعی‌ها و مریم مقدم در پردیس سینمایی گلستان شیراز برگزار شد. در این نشست بهتاش صناعی‌ها، مریم مقدم، مهدی نادری و علی آذری منتقد سینما حضور داشتند.

علی آذری نشست را با صحبت درباره اعمال ممیزی در فیلم‌هایی مانند «دیپلماسی شکست ناپذیر آقای نادری» آغاز و با توجه به شخصیت کاریزماتیک آقای نادری بیان کرد: « شخصیت آقای نادری آن چنان جذاب است که از جایی در فیلم موضوعات دیگری مانند مذاکرات هسته ای یا مساله فرش را تحت‌الشعاع حضور خود قرار می‌دهد.»

در ادامه مهدی نادری درباره نحوه تولید سه فرش صلحی که او در مدت چندین سال در حال تهیه آن بود توضیحاتی ارائه کرد.

بهتاش صناعی‌ها و مریم مقدم  نیز درباره نحوه ساخت و تولید این مستند اشاره کردند: «ما خیلی سعی کردیم هر دو روایت, چه روایت مذاکرات هسته ای و چه روایت آقای نادری را به طور موازی با هم پیش ببریم و داستان دوپاره نشود. حال چه قدر در انجام این کار موفق بودیم واقعا نمی‌دانیم.»

صناعی‌ها در ادامه با توجه به گمانه زنی‌ها درخصوص ساختگی بودن پایان فیلم و برگشتن آقای نادری که اوج دراماتیک فیلم به شمار می آید، گفت: «پایان فیلم ساختگی نبود و ما پایان دیگری در ذهن داشتیم ولی وقتی آقای نادری به سمت ما بازگشت، تصمیم گرفتیم همان اتفاق را برای پایان فیلم در نظر بگیریم. حتی اگر پایان فیلم هم ساختگی باشد به طور کلی اشکالی ندارد چرا که در سینمای مستند بسیاری از لحظات ساختگی است.»