هنروتجربه: امیرحسین علم الهدی مدیر اجرایی و دبیر شورای سیاست گذاری گروه سینمایی هنروتجربه اعلام کرد: «این گروه آماده اختصاص سانس‌های فوق‌العاده خود در طول زمان به فیلم سینمایی «ویلایی‌ها» است.»

به گزارش روابط عمومی گروه هنر وتجربه، امیر حسین علم‌الهدی بیان کرد : «با توجه به درخواست سازمان سینمایی و علی‌رغم مصوبه غیر قانونی شورای صنفی نمایش به عدم اکران  همزمان فیلم‌های هنری و تجربی که در گروه‌های سینمایی به اکران درآمده‌اند ،سینمای هنر وتجربه آماده اختصاص دادن سانس‌های فوق‌العاده خود در طول زمان به این فیلم فرهنگی و متفاوت است.»