هنروتجربه: جلسات تحلیل فیلم با موضوع «سینمای اندیشگون» در مدرسه ملی سینمای ایران برگزار می‌شوند. ‌

مدرسه ملی سینمای ایران سلسله جلسات تحلیل فیلم را با موضوع «سینمای اندیشگون» با حضور مهدی ارجمند برگزار می‌کند. از موضوعات این جلسات می‌توان به بحث و بررسی پیرامون آناکرونی در سینمای مدرن، همراه با تحلیل فیلم‌های «آینه» تارکوفسکی و «جاده مالهالند» اشاره کرد. متافیزیک حضور و بین‌الابعاد موضوع دیگری است که با تحلیل دو فیلم «frequencies» دارن پل فیشر و «دکتر استرنج» اسکات دریکسون مورد بررسی قرار می‌گیرد. خودآگاهی و استحاله‌ آنیما مبحث دیگری است که با تحلیل فیلم‌های«لوسی» لوک بسون و «چریکه تارا» بهرام بیضایی ارائه می‌شود. موضوع چهارمین جلسه این نشست‌ها نیز اراده و تقدیر است که در آن  دو فیلم«ماتریکس ۱» به کارگردانی برادران واچوفسکی و «بازی» ساخته دیوید فینچر، تحلیل می‌شود. این جلسات به ترتیب در تاریخ ۲۰، ۲۴، ۲۷ و ۳۱ خرداد در محل مدرسه ملی سینما برای عموم دانشجویان با ثبت نام قبلی برگزار می‌شود.