هنروتجربه:صدوسی وهشتمین آیین دیدار گروه سینمایی هنروتجربه برای مستندهای محیط زیستی  «بانوی ارومیا»، «دود» و «روزگاری هامون» به کارگردانی محمد احسانی شامگاه شنبه ۱۷ تیرماه در موزه سینما برگزار شد. اجرای این مراسم را آذر مهرابی مستند ساز برعهده داشت.

عکس: یاسمین ظهورطلب