هنروتجربه: کن لوچ کارگردان سرشناس بریتانیایی که همراه با پل لاورتی فیلمنامه‌نویس ثابت آثارش به عنوان مهمان ویژه به جشنواره کارلووی واری رفته بود، در یک کنفرانس خبری درباره مسائل مختلف صحبت کرد.

او در برابر سوالی درباره دوران مارگارت تاچر نخست وزیر پیشین بریتانیا و مقایسه دوران زمامداری او با وضعیت فعلی و خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (برگزیت) پاسخ مفصلی داد.

او درباره کم کاریش اش در دهه ۷۰ و ۸۰ میلادی بیان کرد: «در دوران تاچر بیکاری همه گیر شد و رسانه ها موضع راستگرایانه گرفتند. من در تبعید نبودم اما موقعیت برای من سخت شد و پخش چند کار مستندم از تلویزیون ممنوع شد.»

او درباره برگزیت بیان کرد: «موضوع خروج بریتانیا از آن چه که در رسانه ها مطرح می‌شود پیچیده تر است. از یک طرف بریتانیا به دنبال رابطه خوب با اروپا و دنیا است و از طرف دیگر اتحادیه اروپا به دنبال خصوصی کردن اقتصاد است و اوضاع دشوار است.»