هنر و تجربه: بازسازی‌های متعدد از فیلم کلاسیک دان سیگل با عنوان «تهاجم ربایندگان جسم» (۱۹۵۶) تاریخچه‌ی پرفرازونشیبی دارند.

ابتدا بازسازی سال ۱۹۷۸ فیلیپ کافمن بود که در اجرا و میزان وحشت‌آفرینی از نسخه‌ی اریژینال جلو زد و کافمن موفق شد در صحنه‌ی پایان‌بندی‌اش یکی از غم‌انگیزترین و هراس‌انگیزترین پایان‌های سینمای علمی‌خیالی را رقم بزند. اما در سال ۲۰۰۷ نسخه‌ی بازسازی الیور هیرشبیگل با عنوان «تهاجم» (با بازی نیکول کیدمن)، فیلمی دوپاره و عاری از زندگی ارزیابی شد که در نهایت هیچ‌یک از سازندگانش از آن خیری ندیدند؛ و پیام سیاسی فیلم هم بیش از حد آبکی بود!

در این شرایط کمپانی برادران وارنر دوباره تصمیم گرفته است که بازسازی دیگری را از رمان علمی‌خیالی سال ۱۹۵۵ جک فینی جلوی دوربین ببرد (البته این روزها اگر سود و منفعتی در میان باشد، اصلاً برای بازسازی‌های دوباره و چندباره زود نیست). به هر حال دیوید لسلی جانسن مأمور نگارش فیلم‌نامه‌ی نسخه‌ی جدید شده است.

البته جانسن کارنامه‌ی قابل دفاعی ندارد و بهترین آثارش شامل «یتیم»، «احضار۲» و «احضار۳» که در راه است، می‌شود. از فیلم‌های ناموفق او هم می‌توان به «خشم تایتن‌ها» و «شنل قرمزی» محصول سال ۲۰۱۱ اشاره کرد. در چنین شرایطی آیا می‌توان به چنین بازسازی تازه‌ای دل خوش کرد؟

پلی‌لیست•