هنروتجربه: برنامه تکمیلی هفته فیلم ارمنستان که با همت گروه هنروتجربه از امروز کار خود را آغاز کرده است، اعلام شد. خانه هنرمندان میزبان برنامه‌های نمایش فیلم‌ها و کارگاه‌های آموزشی در تهران است. در مشهد نیز سینما سوره و در شیراز پردیس گلستان به نمایش و برگزاری کارگاه‌ها اختصاص دارند.•

IMG_20170723_125146

ارنستان مشهد

ارمنستان.شیراز