هنروتجربه: کارگاه فیلم‌سازی با عنوان «تولید فیلم در ارمنستان» چهارشنبه چهارم مرداد در پردیس گلستان شیراز با همکاری گالری سروناز برگزار می‌شود.

هفته فیلم ارمنستان گروه هنروتجربه همزمان با تهران در شهرهای مشهد و شیراز هم برگزار می‌شود.از روز یکشنبه (اول مرداد) فیلم‌های حاضر در این هفته در سانس ۱۹ تا ۲۱ پردیس گلستان شیراز به نمایش درمی‌آیند. کارگاه تولید فیلم در ارمنستان نیز با حضور دو کارگردان ارمنی آرام شهبازیان و آرن واتیان و با همراهی آناهید آباد، جعفر صانعی مقدم و الهه گودرزی ساعت ۱۹ تا ۲۱ چهارشنبه چهارم مرداد برگزار می‌شود. در این روز با توجه به برپایی این کارگاه فیلم «عشق من مسکوویچ» به کارگردانی آرام شهبازیان ساعت ۱۷ -۱۹ بر پرده می‌رود.

ارمنستان.شیراز