هنروتجربه: نشست نقدوبررسی «کارنامه بنیاد کندی» ساخته آذر مهرابی و محمد جعفری روز یکشنبه ۲۹ مردادماه در خانه هنرمندان برگزار می‌شود.

این مسستند روز یکشنبه ۲۹ مرداد در ساعت ۱۷ به نمایش درآمده و پس از نمایش فیلم نیز نشست نقد و بررسی با حضور دو کارگردان این مستند  و جواد طوسی  برگزار می‌شود.

«کارنامه بنیاد کندی»به داستان معلمی می‌پردازد که بعد از گذشت ۴۰ سال به دنبال شاگردانش که از اهالی روستای بنیاد کندی بودند، می‌رود تا از سرنوشت آن‌ها باخبر شود و این معلم کسی نیست جز محمد جعفری که پس از حدود چهل سال با همراهی همسرش راهی این روستا می‌شود.