هنروتجربه:«اکران هنروتجربه مانند گذشته ادامه خواهد داشت.»

هفته گذشته برخی از رسانه‌ها به اشتباه خبر کاهش سانس های هنروتجربه در سینما فرهنگ را منتشر کردند ، سایت هنروتجربه خبر صحیح را منتشر و کم شدن سانس‌های این گروه را رد کرد. امروز غلامرضا فرجی بر نمایش فیلم‌های هنروتجربه به روال گذشته پس از جلسه شورای صنفی نمایش صحه گذاشت.

به گزارش سایت سینماسینما غلام رضا فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش درباره جلسه امروز گفت: «هیچ کدام از فیلم‌های اکران تغییر نمی کنند. به این دلیل که فروش خوبی را در هفته گذشته داشته اند. هنروتجربه هم به همین منوال .اکران این گروه نیز مانند گذشته ادامه خواهد داشت.»

او ادامه داد:« تنها اتفاق امروز اکران فیلم «ماه در جنگل» به کارگردانی آقای سیامک شایقی است که در گروه آزاد اکران خواهد شد. از چهارشنبه این فیلم اکران خواهد .

فیلم‌های گروه هنروتجربه در ۴ سانس درسالن شماره ۲ سینما فرهنگ به نمایش درمی‌آیند.