هنروتجربه: قائم مقام مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی برخی از رویکردها و اولویت‌های این مرکز را اعلام کرد.

مرتضی رزاق کریمی قائم مقام مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی با اشاره به این‌که ماموریت اصلی این مرکز حمایت از تولید مستند و انیمیشن است، به مهر گفت: «آن‌چه بیش از گذشته در این مرکز مورد توجه قرار می‌گیرد توجه به توزیع و نمایش آثار و راهیابی به بازارهای بین‌المللی‌ای است که سینمای مستند ایران پیش از این به آن راه پیدا نکرده است.»

اوادامه داد: «سینمای مستند در بخش تولید هیچ مشکلی ندارد بلکه مشکل اصلی آن نبود شرایط مناسب برای ارائه این آثار به بازارهای جهانی و ملی است. در چنین شرایطی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی در کنار تولیدات هدفمندی که قابلیت عرضه داشته باشد و برای آرشیو ساخته نشده باشد به ارائه این آثار در بازارهای جهانی و ملی توجه می‌کند.»

قائم مقام مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی ادامه داد: «رشد آمار تولید سینمای مستند در کشور نشان می دهد که تولید در سینمای مستند فعال است، اما تولیدی که به عرضه و نمایش نرسد سبب می شود تا چرخه اقتصادی کامل نشود و همچنین ارتباط آثار با مخاطب برقرار نشود، این درحالی است که مستندساز زمانی می تواند از مخاطب خود بازخورد داشته باشد که این فیلم عرضه شود.»

او فراهم کردن زمینه‌‌های لازم برای عرضه و نمایش مستندها را یکی از اولویت‌ها در دوره جدید برنامه‌ریزی در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی دانسته و عنوان کرد: «البته مرکز برای تولید هم اولویت‌هایی را در نظر گرفته که شامل حمایت از تولیداتی است که قابلیت عرضه داشته باشد و مرکز به جای این‌که تولیدکننده صرف باشد حامی تولیدات بخش خصوصی و کمک‌کننده به ورود در بازارهای داخلی و خارجی خواهد بود.»