هنر و تجربه: یکصد و چهل و هفتمین مراسم آیین دیدار گروه هنروتجربه سهم ششمین و درواقع آخرین فیلم از فاز اول مجموعه فیلم‌های کارستان شد. ششمین فیلم اکران‌شده این مجموعه با نام «پازلی‌ها» را مهدی گنجی ساخته است. این مراسم چهارشنبه شب اول شهریور در موزه سینما برگزار شد.

عکس: یاسمن ظهورطلب

برچسب‌ها: