هنروتجربه: محمد حیدری مدیرعامل موزه سینمای ایران همزمان با بیستمین سالروز تاسیس موزه سینما از آماده بودن طرح ملی بازسازی برای اجرایی کردن تغییرات داخلی و چیدمان این موزه سینمایی خبر داد.

محمد حیدری امروز ۲۸ شهریورماه در سخنانش گفت: «سینمای ایران به واسطه حضور پر تلاش سینماگران در عرصه‌های ملی و بین‌المللی حرف برای گفتن دارد و در دنیا صاحب جایگاه ارزنده‌ای است و قطعا برای به رخ کشیدن افتخارات سینمای ایران به موزه‌ای به روز شده و درخور نیازمندیم.»

او ادامه داد: «از زمانی که عهده دار اداره موزه سینما شدم تغییر در چیدمان موزه و ایجاد فضای مناسب برای داشته های سینمای ایران براساس استانداردهای جهانی در دستور کار قرار گرفت. از همین رو از امیر اثباتی به عنوان اولین طراح موزه سینما دعوت شد تا طرح کلیات محتوایی و کالبدی موزه را بنویسد که این طرح در سه مرحله مطالعاتی و طراحی انجام شد. امیر اثباتی به همراه تیم اجرایی خود طرح کلیات محتوایی و کالبدی موزه سینما را آغاز کرد و همانطور که اشاره کردم مرحله نخست از این طرح به مطالعات مقدماتی و طراحی کلیات مفهومی کالبدی موزه اختصاص داشت که در این بخش چهار سرفصل تعریف شد که این چهار بخش شامل بررسی علل ضرورت بازسازی، آسیب شناسی وضع موجود، تعیین رویکرد و ساختار پیشنهادی و طراحی کلیات فضای کالبدی می‌شود.»

حیدری با اشاره به بخش‌های تنظیم شده در این طرح بیان کرد: «مرحله دوم از این طرح در دو بخش تنظیم شد. بخش نخست از این مجموعه به تدوین فهرست تفصیلی و توصیفی اسناد، مدارک، اشیا و ملزومات اختصاص دارد و بخش دوم در طراحی فضاهای مختلف موزه براساس محتوای تعیین شده تعریف و تبیین شده است.»

این مدیر سینمایی در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به مرحله سوم از طرح ملی بازسازی موزه سینما توضیح داد: «مرحله سوم از این طرح به تهیه اسناد، مدارک، اشیا و ملزومات و طراحی نهایی فضاها اختصاص دارد. ساماندهی آرشیو و موجودی موزه، گردآوری اسناد و مدارک و اشیا و ملزومات مورد نظر از موزه و یا منابع دیگر، پردازش و آماده سازی اسناد و مدارک برای نمایش در موزه، بررسی و آسیب شناسی تاسیسات الکتریکی و مکانیکی، طرح مرمت بنا و سیستم های مناسب تاسیساتی، طرح نهایی فضای کالبدی بخش های مختلف موزه، آماده سازی کلیپ و محتوای بانک های اطلاعاتی از موارد طراحی شده در سومین مرحله از نگارش طرح کلیات محتوایی و کالبدی موزه سینمای ایران است.»

مدیرعامل موزه سینما در پایان صحبت‌های خود تاکید کرد: «موزه سینمای ایران حضور و موجودیت خود را مرهون تلاش دست اندرکاران برپایی موزه، مدیران و همه افرادی است که برای برپایی و سامان گرفتن موزه سینما از آغاز تا امروز تلاش کردند و خرسند هستم که در بیستمین سالروز تاسیس موزه سینما پس از سه سال کار و تلاش روی این طرح اعلام کنم که طرح کلیات محتوایی و کالبدی موزه سینمای ایران به پایان رسیده و اکنون آماده ورود به مرحله آخر یعنی اجرایی کردن این طرح است و پس از تامین بودجه چیدمان جدید موزه سینمای ایران آغاز می‌شود.»