هنروتجربه: هفته فیلم برزیل از شنبه ۱۵ مهر همزمان در شهرهای تهران، اصفهان و شیراز برگزار می‌شود.

فیلم‌های این هفته فیلم که به همت گروه هنروتجربه و با همکاری سفارت برزیل برگزار می‌شود، درخانه هنرمندان تهران ،سینما سوره  اصفهان و پردیس گلستان شیراز به نمایش در می‌آیند.

سینما سوره اصفهان از شنبه ۱۵ مهر در سانس ۱۹ تا ۲۱ میزبان فیلم‌های هفته فیلم برزیل است. در اولین روز فیلم«جنوب غربی» ساخته ادوارد نونس در این سانس به نمایش در می‌آید. کارگاه آموزشی تولید فیلم در برزیل نیز دوشنبه ۱۷ مهر از ساعت ۱۹ تا ۲۰:۳۰ با حضور روبرتو برلینر و محسن امیر یوسفی در سینما سوره اصفهان برگزار می‌شود.

فیلم «جنوب غربی» شنبه ۱۵ مهر یک نمایش هم در ساعت ۱۹ تا ۲۱ در پردیس گلستان شیراز دارد. فیلم‌های هفته فیلم برزیل هم تا ۲۱ مهر در همین سانس در این پردیس نمایش دارند. کارگاه آموزشی تولید در برزیل چهارشنبه ۱۹ مهر ساعت۱۹ تا ۲۰:۳۰ توسط بهتاش صناعی‌ها و روبرتو برلینر در پردیس گلستان شیراز برگزار می‌شود.

 بروشور هفته فیلم برزیل

برنامه هفته فیلم برزیل