هنروتجربه: نشست نقد و بررسی فیلم‌های مستند «بنیان‌گذار محک» و «طبرستانی‌ها» ساخته محسن عبدالوهاب روز چهارشنبه ۲۶ مهرماه درخانه هنرمندان برگزار می‌شود.

در این برنامه دو مستند «بنیان‌گذار محک» و «طبرستانی‌ها»» در یک سانس و در ساعت ۱۶نمایش داده شده و پس از آن با حضور مجتبی میرتهماسب تهیه‌کننده و محسن عبدالوهاب کارگردان نشست نقدو بررسی این مستندها برگزار می‌شود. سحر عصرآزاد منتقد این برنامه است.

مستند «طبرستانی‌ها» درباره چند مهندس جوان است که سال‌ها پیش در اوج بحران‌های پس از انقلاب و جنگ و در دورانی که بسیاری از واحدهای صنعتی تعطیل می‌شدند، تصمیم گرفتند یک کارخانه فولادریزی تأسیس کنند. آن‌ها هم‌چنان دوست و شریک یکدیگرند. این مستند تندیس و لوح افتخار بهترین فیلم بخش مستند جشنواره فیلم صنعتی را دریافت کرده‌است. مستند «بنیان‌گذار محک» نیز درباره سعیده قدس بانی موسسه خیریه محک است.