هنروتجربه: مستند «رئیس الوزراء» به کارگردانی محمدرضا هاشمیان دیپلم افتخار بخش مستندهای بلند جشنواره رشد را دریافت کرد.

«رئیس الوزراء» که این روزها در گروه هنروتجربه در حال اکران است،موفق به دریافت دیپلم افتخار بخش مستندهای بلند چهل و هفتمین جشنواره فیلم رشد شد.

این فیلم روایتی مستند از زندگی و جایگاه سیاسی اجتماعی احمد قوام‌السلطنه سیاستمدار دوران قاجار و پهلوی است.